Vitaliteit

Wat is vitalogie binnen uw organisatie?

Vitalogie (vitae betekent het Latijn ‘leven’ en lógos ‘leer) is de leer van de menselijke lichamelijke en geestelijke levenskracht. Deze kennis is eveneens van toepassing op een team en een gehele organisatie. Een bedrijf mag bruisen en floreren met een boost positieve energie. Als medewerkers levenskracht ervaren zal dit doorsijpelen binnen de gehele organisatie. Wat uiteindelijk een levenskrachtige, energieke en financieel gezonde organisatie tot resultaat heeft.

Wat brengt vitaliteit binnen uw organisatie?

Vitaliteit geeft levensenergie binnen uw leven en organisatie. Een vitaloog helpt hierbij om organisaties en medewerkers met een dosis positieve energie doelen te laten behalen. Daarvoor is succesvolle gedragsverandering nodig. Vitaliteit stimuleert vitaal leiderschap. Een vitaal leidinggevende verspreidt positiviteit, buigt negativiteit om binnen teams, is betrokken en geeft medewerkers het gevoel dat ze er toe doen en  van meerwaarde zijn voor de organisatie. Ze werken elke dag met plezier en bezieling en geven het levende goede voorbeeld. Vitale medewerkers zijn gemotiveerd, krijgen meer werk gedaan en motiveren anderen. Ze zijn minder vaak ziek en beschikken over een intrinsieke motivatie en gezonde dosis zelfreflectie en zelfvertrouwen. Dat levert indirect een positief financieel rendement op voor de organisatie.

Wanneer zet u vitaliteit in binnen uw organisatie?

Pas wanneer er iets niet lekker loopt zien we als mens en organisatie dat er iets moet veranderen. Het kan soms als lastig worden ervaren om dit te erkennen. Daarom gaat Bateau Advies integer om met haar opdrachtgevers. Soms komt de reden tot het inzetten van vitaliteit voort uit de inspiratie die wordt opgedaan bij een ander of een andere organisatie. Bewustwording is de basis voor verandering. Dit kan bijvoorbeeld zitten in een stijgend ziekteverzuim of een tegenvallend resultaat. Of door een stressflow die heerst binnen de organisatie. En denk ook eens aan ontevreden klanten of medewerkers. Bateau Advies kijkt verder dan de ‘klacht’ en gaat samen met u op onderzoek uit naar een mogelijk onderliggend probleem. Dat zien we als een uitdaging.

Veranderen is niet gemakkelijk, maar wel mogelijk door het genereren van kennis en commitment. Om doelen te bereiken moeten we in beweging komen. Dat geldt voor persoonlijke en zakelijke doelen, want gemotiveerde medewerkers en leiders helpen een bedrijf te laten floreren.

Bent u die ondernemer, directie, manager of bestuurder die behoefte heeft aan ondersteuning of advies, dan bent u bij ons van harte welkom.