Een vitaler bedrijf – de aanpak

Bateau Advies helpt iedereen die behoefte heeft aan advies en begeleiding, zowel op persoonlijk vlak als binnen organisaties. Dit advies kan betrekking hebben op persoonlijke vitaliteit, bedrijfsvitaliteit, bedrijfsprocessen en werkgeluk. Ik geef de best passende ondersteuning. Daardoor kunt u met uw onderneming nog beter focussen op de zaken die voor u belangrijk zijn.

Uw resultaat

Gemotiveerde medewerkers die floreren en op de juiste plek zitten, positieve energie op de werkvloer, lager ziekteverzuim en leidinggevenden die weten hoe zij mensen in hun kracht moeten zetten. Binnen elke organisatie ontstaan al snel ambassadeurs, medewerkers die het vitaliteitsplan omarmen en anderen aanspreken en met ideeën komen om vitaler te werken en leven. Cultuurverandering kost tijd, maar levert u en uw bedrijf en medewerkers veel op. Uw return on investment is hoog, er is bewijs dat elke euro aan investering in vitaliteit gemiddeld zes euro opbrengt.

Hoe pakken we dat aan?

We starten met een kennismaking waarin we gaan ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Samen gaan we op zoek naar wat u of uw organisatie nodig heeft. Waar schuurt het of wat zou u juist willen stimuleren om verder te ontwikkelen? Wanneer u graag vooraf wil weten wat een traject kost en, nog belangrijker, wat dit u financieel oplevert dan kunt u kiezen voor een meting of analyse.

Na een eerste gesprek is duidelijk waar uw behoefte ligt en kunt u de keuze maken om de diensten van Bateau Advies in te zetten op basis van advies of op basis van interim management.

En verder….

Daarnaast kunt u door de inzet van verschillende digitale meetinstrumenten inhoudelijk meer te weten komen over uw potentieel rendement, teamsamenstellingen en optimale inzet van drijfveren en talenten binnen uw organisatie:

DISC -gedragsanalyse en DRIJFVEREN – analyse
TMA – talent motivation analyse
KOBA-DI – kostenbaten tool duurzame inzetbaarheid

Werknemers zijn het kapitaal van uw bedrijf. Als vitaloog kijk ik samen met u naar uw vitaliteit, die van de organisatie als geheel en het werkgeluk van individuele medewerkers. Daarna gaan we samen aan de slag.

Samen zorgen we ervoor dat u en uw werknemers langer vitaal kunnen doorwerken

In de toekomst werkt iedereen langer door. De pensioenleeftijd wordt steeds wat opgeschroefd. Voorheen werd er door de werkgever naar een passende taakinhoud gekeken om de ‘oudere’ werknemer te ontzien. Hoe kunnen we er preventief voor zorgen dat iedereen vitaal en vooral met plezier langer doorwerkt, zodat de kennis en kunde binnen de organisatie gewaarborgd blijft?

Elk bedrijf is anders

Elk bedrijf is anders, heeft eigen kernwaarden en doelen voor de toekomst. Daarom stem ik mijn aanpak als vitaloog samen met u af. Wat zijn de ambities op korte en lange termijn? Een verhoging van de omzet? Een aantrekkelijke werkgever worden? Medewerkers meer verantwoordelijkheid geven? Een vitaloog zorgt ervoor dat er barrières worden doorbroken en gaat het gesprek aan over vitaliteit. Zodat u en uw medewerkers energiek zijn en uw organisatie daarvan profiteert.

Bateau Advies is aangesloten bij de Nederlands Genootschap van Vitalogen.